Technische ondersteuning

Omdat wij regelmatig tegenkomen dat er bepaalde zaken door uzelf opgelost of nagekeken
kunnen worden, geven wij u een kleine kijk in onze technische “keuken”.

Bijvullen

Uw cv. installatie moet onder een druk staan van tussen de 1,5 Bar en 2,0 Bar.
Als dit lager is moet er worden bijgevuld. U kunt dit zelf doen. In de meeste gevallen zit er een vulkraan bij de cv. ketel.  Ook wordt in de meeste gevallen een tapkraan geïnstalleerd of u dient de wasmachinekraan te gebruiken.

Werkwijze:

 1. Draai de wasmachinekraan dicht en ontkoppel de slang van de machine.
 2. Monteer uw vulslang aan de wasmachinekraan.
 3. Draai de afdekkap van uw cv. vulkraan en controleer of het rubber afsluitklepje niet op de kraan blijft plakken.
 4. Vul de slang eerst met water.
 5. Koppel de slang aan de vulkraan en open deze.
 6. Vul de installatie bij. Let op: nooit hoger dan 2,0 Bar!
 7. Sluit beide kranen en ontkoppel de slang.

Wanneer uw cv. ketel het niet doet, controleer dan het volgende:

 • Staat de gaskraan open? (meterkast)
 • Zit de stekker van het toestel in het stopcontact?
 • Staat de installatie op druk?
 • Staat de kamerthermostaat vragend?

Veel toestellen hebben tegenwoordig een elektronische storingsmelding. Deze apparaten dienen “gereset” te worden.
Noteert u in deze situatie altijd de storingscode. Dit is voor ons belangrijke informatie voor het storing zoeken. Bij het
herhaaldelijk in storing vallen van uw cv. ketel moet u altijd ons waarschuwen.